Çerez Örnek

Başvuru

Merkezimiz talep öncelikli üretim yapmaktadır, araştırma için gereken sayıda ve özellikte (yaş, ırk, ağırlık...) hayvan alabileceğinizden emin olmak için merkez ile uygun sürede ( Ör: 3 aylık hayvan için en az 4 ay önce) laboratuvar hayvanları birimi koordinatörü ile iletişime geçiniz.

Laboratuvar Hayvanları Birimi Koordinatörü 

Uzm. Vet. Hek. F. Emrah SOYLU        

Tel No: 0232-311-4934

E-Mail: fahri.emrah.soylu@ege.edu.tr

 

Merkezimizde yapılması planlanan araştırmaların başlatılabilmesi için gereken kayıt belgeleri:

1- Araştırma projesinin etik kurul onayı fotokopisi ve Etik Kurul çalışma dosyasının bir nüshası

2- Araştırıcılar için çalışma kuralları formu (araştırmada çalışacak tüm araştırıcılar tarafından ayrı ayrı imzalanmış)

3- EGEHAYMER başvuru formu (imzalanmış, 2 nüsha) ve Taahhütname (imzalanmış, 1 nüsha)

4- Hayvan üzerinde uygulama yapacak her kişi için Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası fotokopisi

5- Ücretin yattığına dair dekont veya projenin onaylandığına dair yazı(Tübitak, BAP, ...)

 

 

Kayıt işlemleri ile ilgili sorularınız için sekreterya ile iletişime geçiniz.

Sekreterya

Emine SARPKAYA

Tel No: 0232 311 4931

E-Mail: egehaymer@gmail.com


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ