EGE ÜNİVERSİTESİ

EGEHAYMER - Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarihçe

 

Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi, kurum içinden ve dışından araştırıcılar, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu onayını almış çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi, deney hayvanlarının bilimsel metotlara uygun olarak yetiştirilmesi, deneylerde kullanılması, yapılan işlemler sırasında hayvanların gereksiz acı ve ağrıya maruz bırakılmamaları, hayvanların yaşam koşullarının deneyin özüne zarar vermeyecek şekilde iyileştirilmesi ve hayvan deneylerinin sadece gerekli eğitimi almış araştırmacılar tarafından yapılmasını sağlayarak çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Ege Üniversitesi, 13 Aralık 2011 tarihli “Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik” in yürürlüğe girmesi ile hayvan çalışmaları için gereken alt yapıyı yenileme çalışmalarına 2012 yılında başlamış ve ilgili yönetmeliğin talimatında belirtilen özelliklere sahip 1200 m2 lik bir alanda 2 katlı bir merkez inşa etmiştir. Merkezde bakım ve üretim için 84 adet fare, 72 adet sıçan, 30 adet tavşan, 8 adet kobay ve 24 adet hamster kafesi, 3 operasyon odası, post-operatif bakım odaları, zebra balığı, kurbağa ve kertenkele çalışmalarının yapılabilmesi için uygun bakım odaları, araştırıcıların çalışmalarını yürütebileceği laboratuvarlar ve araştırıcı odaları yer almaktadır.

Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve araştırma Merkezi, 2016 Temmuz ayı itibarı ile; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na çalışma iznini almış ve faaliyete geçmiştir.

Ayrıca Ege Üniversitesi  Fen Fakültesi Egemikal Çevre Sağlığı Laboratuvarı ile ortak biyosidal ürün incelemesi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığından Biyosidal Ürün Analiz Yetki Belgesi alınmıştır.