EGE ÜNİVERSİTESİ

EGEHAYMER - Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hedefimiz, Politikamız

Hedefimiz
Misyonumuz, Ege Üniversitesi'ndeki laboratuvar hayvanlarının standart teknik ve hijyen koşullarında ulusal mevzuata uygun olarak üretimini sağlamak ve gerektiğinde araştırmacılara teknik rehberlik vererek deneyler sırasında hayvanların refah ve güvenliğini arttırmaktır.

Politikamız
EGEHAYMER, “laboratuar hayvanları üretim, eğitim, araştırma ve uygulama merkezi” olarak ulusal bir lider olmayı amaçlamaktadır. EGEHAYMER'in temel hedefi, pre-klinik ve diğer araştırmalarda ve eğitimde kullanılacak laboratuvar hayvanlarının uluslararası standartlarda üretimini sağlayarak ve Ege Üniversitesi'nin içinden ve dışından araştırmacıların hayvan refahı konusunda evrensel ilkelere ve bilimsel tekrarlanabilirlik kurallarına göre deney yapmalarını sağlayarak bu alanda kurumsal kimlik ve kültürü zenginleştirmektir.