EGE ÜNİVERSİTESİ

EGEHAYMER - Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İZİNLER VE BELGELER

ÇALIŞMA İZNİ: Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2016 Temmuz ayı itibarı ile; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan çalışma izni almış ve faaliyete geçmiştir.

BİYOSİDAL ÜRÜN ANALİZ YETKİ BELGESİ: Ege Üniversitesi  Fen Fakültesi Egemikal Çevre Sağlığı Laboratuvarı ile ortak biyosidal ürün incelemesi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığından Biyosidal Ürün Analiz Yetki belgesi alınmıştır.

SU ANALİZ : Ters ozmoz, kızıl ötesi ve yumuşatma işlemleri uygulanmış su tüketimi. ( 09.09.2019 )

YEM ANALİZ : Güncel rat, fare ve tavşan yem analiz sonuçları.

SUCUL VE OMURGALI CANLILARIN DENEYSEL VE BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÇALIŞMA İZİN BELGESİ