Çerez Örnek

İzinler ve Belgeler

ÇALIŞMA İZNİ: Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2016 Temmuz ayı itibarı ile; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan çalışma izni almış ve faaliyete geçmiştir.

BİYOSİDAL ÜRÜN ANALİZ YETKİ BELGESİ: Ege Üniversitesi  Fen Fakültesi Egemikal Çevre Sağlığı Laboratuvarı ile ortak biyosidal ürün incelemesi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığından Biyosidal Ürün Analiz Yetki belgesi alınmıştır.

SU ANALİZ :

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi EGEMİKAL Çevre Sağlığı Laboratuvarı’nda deney hayvanlarının kullandığı içme suyunun rutin analizleri yapılmaktadır.

Sonuçlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Analiz

Sonuç

Birim

Mevzuat Limiti

Analiz Metodu

E.coli

Saptanmadı

kob/100 mL

0/100 mL

ISO 92301-1

Koliform Bakteri

Saptanmadı

kob/100 mL

0/100 mL

ISO 9308-1

Enterococci

Saptanmadı

kob/100 mL

0/100 mL

ISO 7899-2

 

YEM ANALİZ : Güncel rat, fare ve tavşan yem analiz sonuçları.

SUCUL VE OMURGALI CANLILARIN DENEYSEL VE BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÇALIŞMA İZİN BELGESİ

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ