Çerez Örnek
canlı destek

Araştırma Projeleri

Merkez No

Araştırma ismi

Etik No

Yürütücü

LH21001

NOVA EL DEZENFEKTANI ADLI ÜRÜNÜN DERİ İRRİTASYON YAPMA ETKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

2020-131

Öğr. Gör. Dr. Çinel KÖKSAL KARAYILDIRIM, EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

LH21002

CHİTOTEX ADLI ÜRÜNÜN DERİ İRRİTASYON YAPMA ETKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

2020-130

Öğr. Gör. Dr. Çinel KÖKSAL KARAYILDIRIM, EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

LH21003

COVEX ANTİBAKTERİYEL SIVI SABUN ACTİVE PROTECTİON ADLI ÜRÜNÜN DERİ İRRİTASYON YAPMA ETKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

2020-129

Öğr. Gör. Dr. Çinel KÖKSAL KARAYILDIRIM, EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

LH21004

COVEX ANTİBAKTERİYEL SIVI SABUN FRESH PROTECTİON ADLI ÜRÜNÜN DERİ İRRİTASYON YAPMA ETKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

2020-128

Öğr. Gör. Dr. Çinel KÖKSAL KARAYILDIRIM, EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

LH21005

COVEX ANTİBAKTERİYEL SIVI SABUN COOL PROTECTİON ADLI ÜRÜNÜN DERİ İRRİTASYON YAPMA ETKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

2020-127

Öğr. Gör. Dr. Çinel KÖKSAL KARAYILDIRIM, EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

LH21006

DENEYSEL EPİFİZ HASARI OLUŞTURULMUŞ RAT MODELİNDE,  LOKAL ANTİ-İNFLAMATUAR VE FİBRİN AJANLARININ EPİFİZ HATTINDAKİ KÖPRÜLEŞMEYE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

2020-060

Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Kaya, EÜTF Ortopedi ve Travmatoloji AD

LH21007

RATLARDA FARKLI HEMOSTATİK AJAN UYGULAMALARININ MENTAL SİNİR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN HİSTOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ

2020-102

Doç. Dr. Nihat Laçin, İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

LH21008

DENTAL İMPLANTLARIN OSSEOİNTEGRASYON SÜRESİNİN HIZLANDIRILMASI AMAÇLI ÇOK İŞLEVLİ KENDİLİĞİNDEN YAPILANAN PEPTİD HİDROJEL GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİNLİĞİNİN İN VİTRO VE İN VİVO DEĞERLENDİRİLMESİ

2019-110

Dr.Öğr.Üyesi. Ozan KARAMAN İKÇÜ Mühendislik Fak. Biyomedikal Müh. AD.

LH21009

KATMANLI OSTEOKONDRAL ÇATI ÜRÜNÜNÜN KIKIRDAK DEFEKTLERININ İYILEŞMESI ÜZERINDEKI ETKISI – TAVŞANLARDA DENEYSEL ÇALIŞMA

2019-056

 Prof. Dr. Semih Aydoğdu, EÜTF Ortopedi ve Travmatoloji AD

LH21010

MESOBUTHUS GIBBOSUS ANATOLICUS (SCHENKEL, 1947)(SCORPIONES: BUTHIDAE) ÜZERINDE ANTIVENOM ÇALIŞMALARI

2020-091

Prof. Dr. Hüseyin ARIKAN, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü /Zooloji

LH21011

KANSER TANISI İÇİN MONOKLONAL ANTİKOR YÜKLÜ RADYOFARMASÖTİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİNLİĞİNİN İN VİTRO/İN VİVO ÇALIŞMALARLA DEĞERLENDİRİLMESİ

2019-103

Doç. Dr. Derya İlem ÖZDEMİR, E.Ü., Eczacılık Fakültesi Radyofarmasi ABD

LH21012

NIKOTIN BAĞIMLILIĞI TEDAVILERINDE ANTI-RELAPS (NÜKS) MÜDAHALESI AMAÇLI ELEKTROMANYETIK VAGUS SINIR STIMULASYON CIHAZLARININ GELIŞTIRILMESI

2019-089

Doç. Dr. Aylin Şendemir, EÜ Mühendislik Fak. Biyomühendislik Böl.(Ortak Yürütücü) Dr. Barış Oğuz Gürses, EÜ Mühendislik Fak. Makine Müh. Böl.

LH21013

DENEYSEL HAYVAN MODELİNDE KÜNT UÇLU TRANSFORAMİNAL İĞNE (CD NEEDLE®) İLE KESKİN UÇLU İĞNELERİN ORGAN HASARI OLUŞTURMA POTANSİYELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

2018-032

Prof. Dr. Can Eyigör, EÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

LH21014

OSTOLÜN EREKTİL FONKSİYONDAKİ YARARLI ETKİLERİNDE H2S’İN ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI

2020-117

Doç. Dr. Gülnur Sevin, EÜ Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD

LH21015

SEROTONİNİN VAZOKONSTRİKTİF ETKİLERİNDE HİDROJEN SÜLFÜR'ÜN ROLÜ 

2019-098

Prof. Dr. Günay Yetik Anacak, EÜ. Eczacılık Fak. Farmakoloji AD

LH21016

TOKSOPLAZMOZİSE KARŞI REKOMBİNANT PROTEİN ANTİJENLERİ İÇEREN YENİ BİR ADJUVANT SİSTEMİ İLE AŞI GELİŞTİRİLMESİ

2019-024

Prof. Dr. Sevda ŞENEL, Hacettepe Ün., Eczacılık Fak., Farmasötik Teknoloji ABD

LH21017

ENDOPLAZMİK RETİKULUM STRES MODELİ OLUŞTURULAN FARE OVARYUMLARINDA KATLANMAMIŞ PROTEİN YANITININ ARAŞTIRILMASI

2020-042

Prof. Dr. Ayşegül UYSAL, EÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD

LH21018

KAİNİK ASİTLE İNDÜKLENEN EKSİTOTOKSİSİTE MODELİNDE GAMA GLUTAMİL SİSTEİNİL ETİL ESTER’İN NÖRODAVRANIŞSAL ETKİLERİ

2021-028

Prof. Dr. Ayfer YALÇIN, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya AD

LH21019

DENEYSEL DİYABETİK YARA MODELİNDE KARABAŞ OTU YAĞININ (LAVANDULA STOECHAS) UYGULAMASININ YARA İYİLEŞMESİNE ETKİSİ: İN VİVO

2018-041

Prof. Dr. Aynur TÜREYEN,E.Ü. Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği A.D.

LH21020

DENEYSEL SEPSİS MODELLERİNDE DAUCUS CAROTA L.VAR ATRORUBENS’NIN SEPSİS TEDAVİSİNDE VE MORTALİTESİNDE ETKİSİ

2018-064

Uzm. Dr. Meltem Songür Kodik,Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

LH21021

OSTOLÜN VASKÜLER DOKUYU OKSİDATİF STRESTEN KORUYUCU ETKİSİNDE H2S’İN ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI

2021-052

Doç. Dr. Gülnur Sevin, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD

LH21023

SUPTA EL DEZENFEKTANI ADLI ÜRÜNÜN DERİ İRRİTASYON YAPMA ETKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

2021-057

Öğr. Gör. Dr. Çinel KÖKSAL KARAYILDIRIM,EÜ EGEMİKAL

LH21024

SPP SUPERFOOL SUPERFOOT ADLI ÜRÜNÜN DERİ İRRİTASYON YAPMA ETKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

2021-058

Öğr. Gör. Dr. Çinel KÖKSAL KARAYILDIRIM,EÜ EGEMİKAL

LH21025

ASTIM TEDAVİSİNE YÖNELİK FLUTİKAZON NANOPARTİKÜLLERİNİ İÇEREN MİKROPARTİKÜLER KURU TOZ İNHALER FORMÜLASYONLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE İN VİTRO - İN VİVO DEĞERLENDİRİLMESİ

2018-098

Araş.Gör.Dr. Aysu YURDASİPER ERDEM, EÜ, Ecz. Fak. Farmasötik Teknoloji ABD

LH21026

PALOSURANIN PREEKLAMPTİK GEBE SIÇAN VE YAVRULARI ÜZERİNE ETKİSİ

2021-037

Prof. Dr. Murat OLUKMAN, EÜTF Tıbbi Farmakoloji AD

LH21027

DEFNE YAPRAĞI ESANSİYEL YAĞININ DENEYSEL DİYABETİK YARA İYİLEŞMESİNE ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ

2021-051

Prof. Dr. Aynur TÜREYEN, E.Ü. Hemşirelik Fakültesi İç Hast. Hemşireliği A.D.

LH21028

LEVETIRASETAMIN SIÇANLARDA ILK TRIMESTERDEKI NÖRAL TÜP GELIŞIMI VE NÖRAL KREST HÜCRE GÖÇÜ ÜZERINE ETKILERININ INCELENMESI

2020-103

Prof. Dr. Yiğit UYANIKGİL EÜTF Histoloji ve Embriyoloji AD

LH21029

SIÇAN MI MODELİNDE BAİCALİN VE DOKOSAHEKSAENOİK ASİT’İN KARDİYOPROTEKTİF ETKİLERİ İLE MEMBRAN LİPİT PROFİLİ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

2020-015

Doç. Dr. Vedat Evren, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD

LH21030

İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARINDA APELİN’İN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

2020-125

Prof. Dr. Tahir GÜRLER, EÜ Tıp Fak. Plastik ve Rek. Estetik Cerrahi AD

LH21031

NİKOTİN TERCİH EDEN SIÇAN SOYLARINDA BİLİŞSEL PERFORMANS VE SOSYAL ETKİLEŞİM

2021-074

Prof. Dr. Lütfiye KANIT, E.Ü. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

LH21032

ACI TAT RESEPTÖRLERI: EREKTIL DISFONKSIYON TEDAVISI IÇIN YENI BIR HEDEF OLABILIR MI?

2021-019

Prof. Dr. Günay Yetik Anacak, Ege Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji AD

LH21033

BACTOFORCE L08 ADLI ÜRÜNÜNÜN AKUT TOKSİSİTESİ VE DERİ İRRİTASYON YAPMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

2021-085

Öğr. Gör. Dr. Çinel KÖKSAL KARAYILDIRIM, EÜ Fen Fak. Biyoloji Böl. Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji AD

LH21034

MENTAL SİNİR YARALANMALARINDA INTERLÖKİN-1 RESEPTÖR ANTAGONİSTİNİN İNFLAMAZOM VE İNFLAMAZOM REGÜLATÖRLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İN VİVO OLARAK İNCELENMESİ

2021-042

Prof. Dr. Gülten Kavak, İKÇÜ Diş Hek. Fak. Ağız Diş ve Çene Cer. AD

LH21035

MELATONİNİN AKUT TERMAL ANTİNOSİSEPSİYON ÜZERİNDE TRAMADOL İLE SİNERJİSTİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

2020-122

Prof. Dr. Eser ÖZ OYAR, İzmir Kâtip Çelebi Üniv. Tıp Fak. Fizyoloji AD

LH21036

SIÇANLARDA MELATONİN VE KLONİDİN ARASINDAKİ ANTİNOSİSEPTİF ETKİLEŞİMİN TERMAL NOSİSEPSİYON ÜZERİNE ETKİSİ

2020-114

Prof. Dr. Eser ÖZ OYAR, İzmir Kâtip Çelebi Üniv. Tıp Fak. Fizyoloji AD

LH21037

AMNIYON MEMBRAN EKSTRAKT DAMLASININ DENEYSEL KORNEAL EPITEL İYILEŞMESI MODELINDE ETKINLIĞI

2021-004

Doç. Dr. Özlem Barut Selver, EÜTF Göz Hastalıkları ABD

LH21038

FİBROBLAST GROWTH FAKTÖR 21’İN NİKOTİN TERCİH EDEN SIÇAN SOYLARINDA NİKOTİN ALIMINA ETKİSİ

2021-070

Doç. Dr. Oğuz Gözen, EÜTF Fizyoloji AD

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ