canlı destek

PROFORMA

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 22.03.2021 tarih E-104728 sayılı yazısı gereğince Merkezimizde yapılmakta olan bilimsel amaçlı çalışmalar KDV kanunun 17/1-a ve 17/2-a maddeleri çerçevesinde katma değer vergisinden muaf tutulmuştur. Bu nedenle Merkezimizden 29.03.2021 tarihi öncesinde profoma fatura alan tüm araştırmacıların bu proformaları tekrar merkezimizden istemeleri uygun olacaktır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ