canlı destek

Araştırma Projeleri

Ratlarda mental sinir hasarının tedavisinde farklı santirifüj değerleri ile elde edilen  trombositten zengin fibrinin (PRF)  etkilerinin histolojik olarak incelenmesi Prof.Dr. Nergiz YILMAZ, İzmir Katip Çelebi Üniv. Diş Hekimliği Fak.
Basınç Ülserlerinin İyileşmesinde Baobab, Kekik ve Nar Çekirdeği Yağı Uygulamasının Etkinliğinin İncelenmesi Prof.Dr.Fisun Şenuzun Aykar, E.Ü. Hemşirelik Fak.İç Hast. Hemşireliği AD
Demir Oksit (Fe3O4) Nanopartikül ve Grafen Katkılı Kendiliğinden Dizilen Peptid Doku Mühendisliği Ürünlerinin İn vitro ve İn vivo Parkinson Hastalığı Modellerinde Nörorejeneratif Etkisinin İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ,E.Ü. Mühendislik Fak. Biyomüh. Böl
Meme Kanserine Karşı Her2/neu Antijeni ve Saponin Adjuvanı İçeren Aşı Kombinasyonunun Geliştirilmesi Prof. Dr. İsmail KARABOZ, EÜ Fen Fak, Biyoloji Bölümü
Kızılçam Kabuğundan Elde Edilen Ekstre İle Tekstil Esaslı Yara Örtüleri Tasarlanması Ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Necdet SEVENTEKİN, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği
Streptozotosin (Stz) İle İndüklenmiş Sıçanlarda Deneysel Diyabetik Yara Modelinde Allicin Uygulamasının Yara İyileşmesine Etkisi: İn Vivo Çalışma Prof. Dr. Necdet SEVENTEKİN, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği
Siklofosfamid ile sistit oluşturulan sıçanların detrusor düz kasında karbakol ile elde edilen kasılma yanıtlarında hücre içi kalsiyum konsantrasyonundaki değişiminin incelenmesi Doç. Dr. Yasemin Eraç, EÜ Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD
Manyetik Rezonans Görüntülemede Kullanılan Gadolinyum İçeren Konstrast Maddelerin Beyin Ve Dolaşımdan Uzaklaştırılması Uzman Dr.Türker ACAR Sağlık Bil. Üniv. Bozyaka Eğitim ve Araş.Hast.Radyoloji Böl.
Postnatal Sıçan Epilepsi Modellerinde Maternal Stresin Epileptojenez ve Öğrenmeye Etkisi Prof. Dr. Meral BAKA, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD.
Sıçanlarda Maternal Uygulanan Valproik Asit ve Triphenyl Fosfitin Yetişkin Yavrularda Yapısal ve Davranışsal Sonuçlarının Karşılaştırılması Prof. Dr. Meral BAKA, E.Ü. Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD.
Tavşanlarda Östrojen ve Progesteronun Özofagus Epiteline Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. Serhat BOR, EÜ. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD
Kalvaryumda kritik boyutlu defekt oluşturulan ratlarda trombositten zengin fibrinin kemik iyileşmesi üzerindeki etkilerinin histolojik olarak incelenmesi. Yrd. Doç. Dr. Nihat Laçin,İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerr.ABD
İçme suyunda kronik nikotin uygulamasının sıçan beyninde mezokortikolimbik sistem yapılarında ifade edilen Nöropeptid Y mRNA’sına etkileri Prof. Dr. Lütfiye Kanıt,E.Ü.T.F.  Fizyoloji  AB.D.
Rat kalvaryumlarında oluşturulan kritik boyut defektlerine yerleştirilen kemik greftine enjekte edilebilir  trombositten zengin fibrin (i-PRF) ilavesinin yeni kemik oluşumuna etkilerinin histolojik olarak incelenmesi. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AKÇAY,İKÇÜ Diş Hekimliği Fak. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi ABD
Win 55 212-2’nin santral sinir sistemine olan etkilerinin Manyetik Rezonans Görüntüleme ile gösterilmesi Uzm.Dr. Türker ACAR, SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü.
WIN 55,212-2’nin beyin, kalp, karaciğer, böbrek ve dalak dokularındaki etkilerinin histolojik incelemesi Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK, EÜTF Anatomi Anabilim Dalı
Ratlarda mental sinir hasarının tedavisinde sistemik olarak uygulanan Curcuma Longa ve Metilprednisolon 'un etkilerinin histolojik olarak incelenmesi Yrd. Doç. Dr. Nihat Laçin, İKÇÜ Diş Hekimliği Fak. Ağız Diş ve Çene Cerrahi AD
Sıçan Nöropatik Ağrı Modelinde Nöroinflamasyonda Aracı Süreçler Ve Tofasitinibin Bu Süreçler Üzerine Etkileri Prof. Dr. Sibel GÖKSEL, EÜ Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji ABD
Testiste Deneysel Torsiyon/Detorsiyon Sonucu Oluşturulmuş İskemi/Reperfüzyon Hasarında Ganoderma Lucidum İle Yönlendirilmiş Kök hücre’nin İyileştirici Etkisi Yrd. Doç. Dr. Fatma ŞİMŞEK, İKÇÜ Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji A.D.
Serbest dolaşan kümes hayvanlarından izole edilen Toxoplasma gondii suşlarının genetik çeşitliliğin araştırılması ve toxoplasmosis seroprevalansı Prof. Dr. Yüksel GÜRÜZ Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı
Deneysel spinal travma modelinde humik asidin spinal kord hasarı ve oksidan/antioksidan seviyeleri üzerindeki etkinliği Doç. Dr. Nail Özdemir, SBÜ Tepecik Eğ. ve Araş. Has. Nöroşirürji Kliniği
Sıçanlarada Oluşturulan Prenatal Stres Modelinde Alzheimer Hastalığının Patojenezi Ve Nöroplastisite İle İlişkili Moleküler Mekanizmaların Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Ezgi TURUNÇ İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fak. Biyokimya A.D
Subkronik Sodyum Florür Toksisitesinin Ratlarda Nörolojik Gelişim,Öğrenme Kapasitesi Ve Dokulardaki Histopatolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi, Asetilkolin Esteraz, Süperoksit Dismutaz Ve Katalaz Enzim Aktivitelerine Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. Ali Rıza ALPÖZ, EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti ABD
Deneysel Sıçan Modelinde Telosit Morfolojisindeki Değişikliklerin İncelenmesi Doç. Dr. Özlem YILMAZ, Ege Ün. Tıp Fak. Histoloji Embriyoloji AD
Deneysel Hayvan Modelinde Künt Uçlu Transforaminal İğne (CD Needle®) İle Keskin Uçlu İğnelerin Organ Hasarı Oluşturma Potansiyellerinin  Prof. Dr. Can Eyigör, EÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Endoskopik Kulak Ameliyatlarında Endoskop Isısının Fasial Sinir Ve Kohlea Üzerine Etkilerinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi Uzman Dr. İsa Kaya  EÜTF Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD
Yeni Zelanda Tavşanlarında Post Partum Dönemde Entansif Ritmin Suni Tohumlama ve Elde Çiftleştirme Metodları Açısından Değerlendirilmesi Doç. Dr. Halit KANCA, AÜ Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji ABD
Tavşanlarda Yem Kısıtlamasının Performans, Bazı Kan, Organ ve Kemik Parametreleri Üzerine Etkileri Prof. Dr. Figen KIRKPINAR, E.Ü.Z.F Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme A.B.D.
Sıçanlarda Yem Kısıtlamasının Performans, Bazı Kan, Organ ve Kemik Parametreleri Üzerine Etkileri Prof. Dr. Figen KIRKPINAR, E.Ü.Z.F Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme A.B.D.

 


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY